Beleidsontwikkeling

Om beleid op te zetten voor infectiepreventie in uw instelling, kliniek of praktijk kan ik u helpen.

De inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt steeds vaker de instellingen, klinieken en praktijken om te toetsen of ij voldoen aan de maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van infectiepreventie. Van deze IGJ normen ben ik op de hoogte en kan ik ondersteunen zodat gekeken kan worden hoe verscherpt toezicht kan worden voorkomen. Mocht IGJ al langs zijn geweest kan ik ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak- en inzetten van een verbetertraject. Daarnaast kan ik helpen om een infectiepreventiecommissie op te zetten en hieraan deelnemen zodat het infectiepreventiebeleid wordt getoetst in deze commissie en zo nodig vanuit deze commissie bijgestuurd kan worden. Ik kan ondersteuning bieden bij het maken van protocollen, werkinstructies en beheersplannen.

Neem over bovenstaande gerust vrijblijvend contact met mij op als u meer wilt weten over de mogelijkheden met betrekking tot beleidsontwikkeling op het gebied van infectiepreventie

Interesse? Neem contact op.