Uitbraakmanagement

Zorginstellingen krijgen steeds vaker te maken met verspreiding van (resistente) micro-organismen. Uitbraken door o.a. Covid-19, Influenza, NORO, MRSA, bijzondere resistente micro-organismen (BRMO) zoals bv ESBL-vormende micro-organismen of VRE brengen grote problemen met zich mee en dit vraagt om deskundige advisering en begeleiding. Als uw organisatie te maken heeft gehad met een uitbraak, dan weet u hoeveel werk dit met zich meebrengt bij zowel patiƫnten als medewerkers. Nog maar niet te spreken over de onrust die dit met zich meebrengt en en van de mogelijke imago schade voor uw organisatie.

Ik heb uitgebreide ervaring met het begeleiden van zowel kleine als grote uitbraken. Naast de juiste maatregelen op de werkvloer, is de manier waarop een uitbraak vanuit infectiepreventie expertise begeleid wordt, van essentieel belang. Goede registratie, analyse en rapportage van diverse gegevens is cruciaal om een uitbraak goed te kunnen managen. Daarnaast is het beantwoorden van vragen en begeleiden van de juiste diagnostiek erg belangrijk, zodat een uitbraak zo snel mogelijk onder controle is.

Hebt u te maken met een uitbraaksituatie en hebt u hulp nodig neem dan contact met mij op.

Interesse? Neem contact op.